kop

Welkom

op de website van de federatieve gemeenten 's-Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp en Nieuwdorp.

Deze federatie bestaat uit een viertal kleine geloofsgemeenschappen die elkaar door de jaren heen hebben leren kennen als protestantse gemeenten die veel met elkaar gemeen hebben.
Tussen Lewedorp en Nieuwdorp zijn historische banden. Borssele, ’s-Heer Arendskerke en Lewedorp delen sinds 2007 een predikant, ds. M.J. Wisse. Aan Nieuwdorp is kerkelijk werker mevr. J.M. Meulensteen verbonden.

Wij weten ons op weg gezet naar het Koninkrijk van God en proberen daar in woord en werk van te getuigen. Daarbij zijn wij als kleine gemeenten elkaar tot steun en inspiratie. Op deze website laten we zien hoe dat gestalte krijgt.- Zin om mee te gaan naar Jordanië en Israël? ....... Meer informatie .....

- Brochure Kringwerk 2019-2020

- Gemeentegids van de Catharinakerk

- Nieuwsbrief 4 van Amecet, groeten van Els van Teijlingen

- Werkverslag 2017 - 2018 van ds. M.J. Wisse

- Informatie over de Maaltijd van de Heer (bron:PKN, prof. dr. J. Muis)


- Informatie over "Geloven in de Delta"

- Privacybeleid

ACTUALITEITEN


STARTzondag in Nieuwdorp 29 september 2019


Oecumenische openluchtdienst in Lewedorp op 30 juni 2019


Op Pinkstermorgen in 's-Heer Arendskerke hebben we geprobeerd reuzen bellen te maken tijdens de kindernevendienst. We hadden daar een beetje wind bij nodig anders lukte het niet goed. Deze wind doet ons ook denken aan de Heilige Geest die tijdens Pinksteren het huis binnen waaide bij de leerlingen van Jezus. Zij kregen hierdoor kracht en de woorden waaiden in hun hoofd. Woorden die zij spraken tegen iedereen die het verhaal over Jezus en God wilden horen.


Optreden van muziekvereniging Euterpe tijdens de jaarmarkt op 18 mei 2019

Een week voor Palmzondag werden door de kinderen van de nevendienst paaskruisen gemaakt en versierd. Op Palmzondag werden een aantal van deze paaskruisen bezorgd bij verschillende mensen in 's-Heer Arendskerke die niet naar de kerk konden komen.

Kinderdienst in Borssele op 3 februari 2019

Droom jij weleens, droomt u weleens?

In de kinderdienst in Borssele heeft Celeste een aantal verhalen uit het leven van Jozef voorgelezen. De kinderen wilden graag kijken en daarom hebben de “nevendienst-juffen” zich verkleed als vader Jakob, broers, en zelfs een dominee als “karavaan-leider”. De echte hoofdrol was voor Dieshara als een hele trotse Jozef, een gevangen Jozef en een machtige Jozef. Door veel kinderen was de echte put geknutseld en een prachtige jas gekleurd.
Het lied “Jozef had een jas” verteld het hele verhaal en konden we samen zingen. Het is een leuk filmpje op YouTube! Klik HIER voor het filmpje en het liedje.
Lisanne heeft ons bijgepraat over het wonen in “Amecet”. De mooie fotoboeken konden na de dienst bekeken worden en er waren spulletjes die in Afrika gemaakt zijn, te koop.
Als herinnering kregen alle kinderen een dromenvanger cadeau, om de goede en mooie dromen vast te houden en terug te denken aan Jozef die het niet altijd makkelijk had maar ervaarde dat God dichtbij hem bleef.Vrijwilligers gezocht

Om de twee weken wordt er in Poelwijck op woensdagmiddag een kerkdienst gehouden. De voorgangers komen beurtelings uit de Damiaanparochie en de protestantse gemeente van ’s-Heer Arendskerke. Vrijwilligers maken de zaal gereed voor de kerkdienst, halen bewoners op en brengen hen na de kerkdienst en de koffie weer naar hun kamer. De kerkdiensten beginnen om 14.30 uur. De vrijwilligers starten om 13.30 uur met het klaarzetten van de zaal en zijn omstreeks 16.00 uur klaar met hun werk.
Omdat onlangs twee vrijwilligers gestopt zijn met dit werk, hebben we dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Overal en ook hier geldt immers: vele handen maken licht werk. Als u iemand weet die dit werk wil of kan doen, of wanneer u dit zelf wilt doen, wilt u dan contact met mij opnemen (e-mail: ; tel.nr. 0113-561322). Ook mensen die niet behoren tot de parochie of de protestantse gemeente zijn welkom en ook leden van buurgemeenten. Nodig zijn respect voor de bewoners, affiniteit met de kerkdiensten, plezier in het werk.

****************

Regiodienst in Nieuwdorp op 28 oktober 2018

Bedankt namens Stichting Projecten in Nepal


Op 30 september werd het eindbedrag bekend gemaakt van het project waar de diaconieën van ’s Heer Arendskerke, Lewedorp, Borssele en Nieuwdorp 2 jaar geld voor ingezameld hadden. Ook de kindernevendienst had hun steentje bijgedragen. Wij stonden perplex toen het bedrag bekend gemaakt werd dat iedereen bij elkaar gespaard had:
€ 5100,93. Wat een bedrag! Daarvoor willen we iedereen die hier aan bijgedragen heeft dan ook hartelijk bedanken. Wij hebben de afgelopen 2 jaar met heel veel plezier samengewerkt met de diaconieën, de lijntjes waren kort en duidelijk.
Met dit bedrag willen wij in 2019 weer Down Syndrome Society Nepal helpen met hun dagopvangcentrum. Inmiddels komen hier 32 kinderen/ jongvolwassenen in de leeftijd van 8-32 jaar. Zij komen naar het dagopvangcentrum 6 dagen per week van 10-15 uur en leren daar dansen, lezen, schrijven enz. In 2019 zullen we u via het kerkblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Nogmaals hartelijk dank namens Stichting Projecten in Nepal,

Heleen van Vlaardingen, Sjef van den Broek, Toob en Anja Meerman

****************

Startzondag op 30 sepember 2018 in 's-Heer Arendskerke. Afsluiting diaconieproject Stichting Projecten in Nepal. Presentatie nieuw project van de gezamenlijke diaconieën: AMECET in Soroti, Oeganda.
Meer informatie over dit project vindt u onder de pagina Organisatie/Diaconie

Verslag van bezoek aan Nepal

De eerste week van mei 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan Down Syndrome Society Nepal in Kathmandu, waar o.a. de diaconie regelmatig voor collecteert en waar ook particulieren vanuit de kerk hun steentje aan bijdragen.

Inmiddels komen er al 32 gehandicapten, hoofdzakelijk met Syndroom van Down, variërend in de leeftijd van 8 tot 31 jaar, 6 dagen in de week naar het centrum voor de dagopvang. In 2016 waren dit er nog 25. Het hele dagprogramma hebben we meegemaakt. Er werd gestart met ochtendgymnastiek om alle spieren goed los te maken. 2 groepen gingen daarna schrijven en 1 groep ging kaarten inkleuren voor de verkoop. De lunch werd genuttigd en ook de pupillen zorgden voor de afwas volgens een corveeschema. En net als bij ons had niet iedereen even veel zin om de afwas te doen. Wie geen corvee had, kon zich lekker uitleven met een potje voetbal op het binnenplein.

Na de middag werden er nog korte leerspelletjes gedaan ( de concentratie nam al af) en werd er gedanst op muziek. Alles onder leiding van vaste krachten die veel affiniteit met gehandicapten hebben. Op loopafstand van het dagopvangcentrum is de Silver Mountain School of Hotel Management te vinden. 3 pupillen van DSSN hebben daar een opleiding in de schoonmaak en de keuken voltooid en brachten ons erheen.
Het was heel fijn om te zien dat de pupillen daar heel hartelijk werden ontvangen. Ze waren daar zogezegd oude bekenden.

Inmiddels gaan er 4 andere pupillen ook naar deze school en de leiding doet er alles aan om de gehandicapten een plekje in de maatschappij van Nepal te geven. In de komende nieuwsbrief (zie website www.projecteninnepal.nl) komt een uitgebreider verslag van ons bezoek. Het was goed om te zien dat onze (en daarmee ook jullie) bijdrage aan DSSN zo goed besteed wordt.

Toob en Anja Meerman
Stichting Projecten in Nepal

*************************************

Openluchtdienst

Op zondag 17 juni 2018 was het weer zover: onze zoveelste openluchtdienst op camping “Buitenhof” bij de familie Dekker in Lewedorp.
Na het hoog zomerse weer van vorig jaar, hadden we deze keer een geheel ander weerbeeld. Donkere wolken pakten zich samen, een frisse wind en de voorspellingen maakten de beslissing niet moeilijk: evenals 2 jaar geleden zou de dienst plaatsvinden in de loods waar het toch behaaglijker was.

Een koor hadden we niet nodig want Theo van Teijlingen met z'n gitaar en met Bert Alderliesten achter het keyboard zou dit wel in orde komen. Omdat deze keer de federatiegemeenten allen uitgenodigd waren en de RK parochieleden van Lewedorp was de belangstelling best wel goed te noemen ondanks het wat sombere weer.

Het thema van de dienst was “ een kerk zonder muren....... laat maar tochten”, deze titel spreekt voor zich.

De evangelielezing was gekozen uit Matheus 5 vers 13 t/m 16, “ wij zijn het zout en het licht dat de wereld leefbaar moet houden, zodat alle mensen de goede dingen kunnen zien en daardoor de Hemelse Vader eren”.
Ook voor de kinderen had Theo een goed verhaal, dit werd uitgebeeld/geschilderd op doek tijdens de kindernevendienst en na afloop van de dienst getoond.

Klik HIER voor het verhaal voor de kinderen

We zongen mooie liederen en zelfs een onbekende canon, wat toch redelijk goed “uit de verf” kwam. Het slotlied was Engelstalig: “we shall overcome”, met hand in hand het 3e couplet.
Een tweetal collectes waren er: de 1e voor de Stichting de Figurant (project van Theo's zus Els in Oeganda) en de 2e voor het Clara hofje in Goes. De opbrengst was in totaal bijna € 400,-

Een toepasselijk gedicht, de gebeden en de RK mis-intenties kwamen duidelijk over, de geluidsinstallatie was prima.

Terugkijkend kunnen we weer constateren dat het een geslaagde viering was met mooie en zinvolle momenten, voor herhaling vatbaar.

Noteert u alvast de datum voor het volgend jaar? Dat zal zijn op 30 juni 2019!

De oecumenische dienst op Hemelvaartsdag werd deze keer gehouden in de protestantse kerk DEO in Driewegen. Het thema in deze dienst: ALLES EN IEDEREEN.
Als teken van verbondenheid werd voor elke gemeente en parochie een kaars aangestoken.

Op palmpasen werden de kruizen, gemaakt door de kinderen van de nevendienst, uitgedeeld aan gemeenteleden in Borssele die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Uitbreiding Federatie de Samenwerking

Op zondag 25 februari 2018 werd de federatie de Samenwerking in de Bethelkerk in Nieuwdorp ondertekend. De protestantse gemeente in Nieuwdorp is toegetreden tot deze federatie. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Jubilate Deo.

Nepal

Begin januari 2018 zijn de opgestuurde spullen gearriveerd in Kathmandu, Nepal. De kinderen en jongeren zien er vrolijk uit op de foto’s terwijl ze de 4 dozen uitpakken. In april hopen Anja en Toob Meerman de “Down Syndrome Society” te bezoeken. Wellicht horen we daarna hoe het met iedereen gaat…?!
Hierbij iedereen hartelijk dank voor uw/je bijdrage aan de actie!

Namens Federatie de Samenwerking", Mieke Rijken-Cijsouw

Kinderdienst

In Nieuwdorp hebben we een vrolijke kinderdienst gevierd met kinderen, jongeren, volwassenen op zondag
4 februari 2018. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan leert ons “Omzien naar elkaar”.
Uitleg door liedjes, het verhaal, gebed en het toneelstuk de “barmhartige zakkenrollers” lieten ons nadenken hoe, waar en wanneer we kunnen omzien naar elkaar: met de collecte voor asielzoekers? En door de kaarten die we opsturen om iemand te groeten?

Zondag 14 januari 2018 was de start van de federatie protestantse gemeente "Rond de Zwake". Deze dienst werd gehouden in Driewegen. Wij feliciteren hen van harte!

De jaarlijkse federatieve jeugddienst op 26 november 2017 werd gehouden in de Petruskerk in 's-Heer Arendskerke. Deze dienst was voorbereid door een enthousiaste groep jongeren uit de federatie. Wat een feestelijke dienst is het geworden. Bedankt!
Na de dienst was het mogelijk om na te praten onder het genot van koffie, thee of fris. De jongeren hadden hiervoor zelf koekjes en cake gebakken. Deze werden verkocht en de opbrengst was bestemd voor de Stichting Projecten in Nepal.

Zondag 29 oktober 2017 werd in de Mariakerk in Nisse de Regiodienst gehouden. Het thema van deze dienst was "Als een boom bij de bron". Deze dienst werd geleid door ds. M.J. Wisse en mw. M. Meulensteen. Muzikale medewerking werd verleend door de gelegenheidscantorij, onder leiding van de heer S. Gunst. Ook de organist van de Mariakerk, de heer A. Capel, begeleidde de dienst voortreffelijk.
Na de dienst was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, fris en heerlijk gebakken lekkernijen.
Allen die hebben meegewerkt aan deze fijne Regiodienst heel hartelijk dank daarvoor!

Van de Predikant

Het najaar nodigt ons tot bezinning. De prachtige kleuren van de herfst, de wind die met de bladeren speelt, de grijze tonen van mist en regen: ze nodigen ons uit na te denken over voltooiing en loslaten, sterven en wachten op nieuw leven. In vele tradities gedenken we in de herfst hen die ons in het geloof zijn voorgegaan en onze geliefde doden. Zo ook in onze gemeente. We staan stil bij de levens die tot voltooiing kwamen en we lijden mee om leven dat voortijdig afgebroken is. De dankbare herinneringen, de vragen en de pijn spreken we uit voor elkaar en voor God in het vertrouwen dat onze dood bij Hem het einde niet is. Dat vertrouwen heeft de dichteres Ida Gerhardt onder woorden gebracht in het gedicht ‘Genesis’.


Genesis

Oud worden is het eindelijk vermogen
ver af te zijn van plannen en getallen;
een eindelijke verheldering van ogen
voordat het donker van de nacht gaat vallen.

Het is een opengaan van vergezichten,
een bìjna van gehavendheid genezen;
een aan de rand der tijdeloosheid wezen.
Of in de avond gij de zee ziet lichten.

Het is, allengs, een onomstotelijk weten
dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen
wanneer men van u schrijven zal: ‘ontslapen’.
Wanneer uw naam op aarde is vergeten.

Uit: Het Sterreschip, 1979.

M.J. Wisse

Op 4 januari 2015 werd de Federatie overeenkomst gesloten in Borssele


---- NIEUWS ----
---VOORUITBLIK---


- 27 oktober 2019: Jeugddienst in Lewedorp

Kerkdiensten

De kerkdiensten vanuit de Catharinakerk zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl
(Klik HIER om de kerkdiensten te beluisteren)Diensten in Borssele

(Na elke Federatie-
dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffie, thee of fris.
U bent hierbij van harte uitgenodigd)


 • Dienst PKN:
  Zondag 13 oktober 2019, Regiodienst in Nisse
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorgangers:
  Ds. E. Rietveld en
  Ds. M.J. Wisse

 • - Kijk hier voor meer informatie over de Regiodienst

 • Hervormde dienst i.w. "De Bron
 • Aanvang: 14.30 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.K. de Wilde
  te Nijkerk

 • Dienst PKN:
  Zondag 20 oktober 2019,
 • Kleur: groen
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. Van Manen

 • Hervormde dienst i.w. "De Bron
 • Aanvang: 14.30 uur
 • Voorganger:
  Ds. P. van der Kraan te Arnemuiden


 • Dienst PKN:
  Zondag 27 oktober 2019, Federatiedienst in Lewedorp, Jeugddienst
 • Kleur: groen
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse

 • Hervormde dienst i.w. "De Bron"
 • Aanvang: 14.30 uur
 • Voorganger:
  Ds. P. van der Kraan te Arnemuiden

 • Dienst PKN:
  Zondag
  3 november 2019,
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M. van Manen

 • Hervormde dienst i.w. "De Bron"
 • Aanvang: 14.30 uur
 • Voorganger:
  Prop. Van Dalen te Arnemuiden

 • Dienst PKN:
  Zondag
  10 november 2019, Federatiedienst in
  's-Heer Arendskerke
 • Kleur: Groen
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. M.J. Wisse
 • Kindernevendienst

 • Hervormde dienst i.w. "De Bron"
 • Aanvang: 14.30 uur
 • Voorganger:
  Ds. G. van Wijk te Dordrecht

 • Dienst PKN:
  Zondag
  17 november 2019, Viering laatste zondag kerkelijk jaar
 • Aanvang: 10.00 uur
 • Voorganger:
  Ds. P. de Graaf

 • Hervormde dienst i.w. "De Bron"
 • Aanvang: 14.30 uur
 • Voorganger:
  Ds. De Groot te Dordrecht


Diensten in Nieuwdorp

Diensten in Lewedorp

Diensten in
's-Heer Arendskerke

© 2018 Federatie 'De Samenwerking'